Nhắn nhủ~

oOo~oOo~oOo

.

.

FaceBook của wp tụi tớ: Chọt em~

Dạ:

Công việc đã ổn nên bò về nhà, để báo cáo các nàng ta đã về ta định làm 1 bộ mà dạo này ta ham hố đồng nhân nên định làm bộ Hittite vương ái tử giáo dục uh thì nó H khá nhiều, khá hot mà uh thì ta dạo này thiếu thịt, ta muốn hỏi xem các nàng thấy có được không để ta bắt tay làm…………

————————————————————————–

Thiên:

_(:3 rz)_

—————————————————————————

Hân:

Re-up Cạnh kiếm chi phong: 0/92

Re-up Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển: 0/56

Do đủ thứ chuyện nên chắc lâu lắm mới post 1 chương 😥

Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 60

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Ân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 60

Tiếp tục đọc

Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 59

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Ân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 59

Tiếp tục đọc

Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 58

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Ân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 58

Tiếp tục đọc

Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 57

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Ân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 57

Tiếp tục đọc

Sử thượng đệ nhất Phật tu – Chương 56

Sử thượng đệ nhất Phật tu | Thanh Khâu Thiên Dạ

Hân

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 056

Tiếp tục đọc